Fotografija godine Borisa Brnovića

Laureat tradicionalnog takmičenja "EUSA photo competition 2013", koje podrazumijeva izbor fotografije godine na takmičenjima pod pokroviteljstvom Evropske univerzitetske sportske asocijacija, je Boris Brnović. ...