Sa jednog od ranijih finala Studentske lige CG – Igor Markovic u akciji