Studentski sportski savez Crne Gore i Opštinski studentski sportski savez Podgorica će i ove kao i predhodnih godina organizovati Studentski kup Crne Gore u košarci 3×3, jedno od najmasovnijih I najkvalitetnijih studentskih sportskih takmičenja.

 

Ovim putem pozivamo studente sa vašeg fakulteta da uzmu učešće na ovom takmičenju.

 

Ekipu čine 5 studenata koji mogu biti sa različitih fakulteta, a na svakoj utakmici nastupaju četiri igrača (3 igrača i 1 zamjena).

 

Da bi se ekipa pravilno prijavila za Studentski kup Crne Gore u košarci 3×3, neophodno je da sakupi sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Popunjenu Generalnu formu (nalazi se u prilogu)
  2. Potvrde o studiranju za sve igrače (potvrda mora biti izdata, pečatirana i potpisana od strane Studentske službe fakulteta) za studijsku 2017/2018. godinu ili 2018/2019 godinu.
  3. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za bavljenje sportom za sve igrače (može od izabranog doktora)
  4. Kopiju lične karte za sve igrače (ili ličnu kartu na uvid prije svakog meča)

 

Važnidatumi:

28.09.2018                  Rok za predaju dokumentacije

29.09.2018      u 12h   Tehnički sastanak I žrijeb Košarkaški tereni OŠ Štampar Makarije

29.09.2018      u 13h   Početak SKCG u košarci 3×3

 

Studentski kup Crne Gore u košarci 3×3 će se održati 29.09.2018 na otvorenim terenima za košarku kod OŠ “ŠtamparMakarije”.

 

Za Studentski kup Crne Gore u košarci 3×3 Organizatori će obezbijediti:

– sudije sa licencom KSCG na svim utakmicama.

– komesara I delegate takmičenja koji će odgovarati za regularnost.

– odgovarajući prostor za odigravanje utakmica.

– najksanije 24h nakon posljednje utakmice, komplet izvještaj sa takmičenje učesnicima kao i medijima. Izvještaj će biti postavljen i na web straniciwww.unisport.me

– sve ostale uslove za odigravanje utakmica (lopte, markere, štoperice, ozvučenje, itd…)

 

 

 

Related Posts