Studentski sportski savez Crne Gore i Opštinski studentski sportski savez Podgorica organizuju V Street Ball University Open. Takmičenje će se održati 15. oktobra 2017. u Podgorici, sportski tereni Štampar Makarije u muškoj konkurenciji. Ovom prilikom želimo da pozovemo sve studente  da učestvuju na ovoj manifestaciji.
Ekipu čine 4 takmičara (3 igrača i 1 zamjena), studenta koji su upisali studijsku 2017-2018 godinu i oni mogu biti sa različitih fakulteta. Sistem takmičenja i pravila biće objašnjeni na Tehničkom sastanku.
Učešće za sve crnogorske studente je besplatno.
Prijavu je moguće izvršiti putem maila [email protected] najkasnije do petka, 13. oktobra do 20 časova, ili na terenima na dan takmičenja od 09.30 do 10.00h. U prijavi je neophodno navesti ime ekipe, kontakt telefon,imena i prezimena igrača, naziv fakulteta, broj indexa.  Na samom takmičenju neophodno je donijeti na uvid index ili potvrdu o studiranju i ljekarsku potvrdu za sve igrače.