Utak­mi­ca­ma de­ve­tog ko­la za­vr­šen je li­ga­ški dio tak­mi­če­nja u „Lu­šti­ca bej“ Stu­dent­skoj li­gi Cr­ne Go­re u fut­sa­lu, na­kon ko­jeg će po če­ti­ri naj­bo­lje pla­si­ra­ne eki­pe iz dvi­je gru­pe na­sta­vi­ti bor­bu kroz plej-of za ti­tu­lu šam­pi­o­na.

Če­tvrt­fi­na­le plej-ofa na pro­gra­mu je 15. fe­bru­a­ra, a sa­sta­će se: Gra­đe­vin­ski – Ma­šin­ski, Stu­dent­ski dom PG – Prav­ni, Eko­nom­ski- FDES, Fa­kul­tet za sport i fi­zič­ko vas­pi­ta­nje – UDG 1.

U po­sled­njem ko­lu, u utak­mi­ci ko­ja je di­rekt­no od­lu­či­va­la o dru­gom mje­stu u gru­pi A, eki­pa Stu­dent­skog do­ma PG je sa­vla­da­la pro­šlo­go­di­šnjeg šam­pi­o­na – UDG 1, dok su u gru­pi B eko­no­mi­sti po­bje­dom nad Uni­ver­zi­te­tom Me­di­te­ran pri­gra­bi­li pr­vo mje­sto, a ma­šin­ci sa­vla­dav­ši ne­u­god­nu eki­pu Fa­kul­te­ta za po­mor­stvo iz­bo­ri­li pla­sman u plej-of.

Svi rezultati:
Grupa A:
Prirodno-matematički fakultet – FDES 0:3 (pff)
Fakultet političkih nauka – Arhitektonski fakultet 3:0 (pff)
UDG I – Studentski dom PG 1:3 (0:0)
Slobodni: Građevinski fakultet, Elektrotehnički fakultet

UDG I – Studentski dom PG 1:3 (0:0)
Strijelci: Ćetković 32 za UDG I, Pašić 25, Kandić 26, Obradović 36 za Studentski dom PG.
UDG I: Nikolić, F.Bošković, Kontić, Savić, Ćetković, Maltez, S.Bošković.
Studentski dom PG: Bulatović, N.Konatar, Pićurić, Lasica, Lj. Konatar, Tadić, Dizdarević, Kandić, Obradović, Pješivac, Pašić.

Tabela grupe A:

tim uta pob ner por g r bod
1 Građevinski fakultet  7 6 1 0 38:13 19
2 Studentski dom PG  7 6 0 1 30:19 18
3 UDG I 7 4 1 2 25:15 13
4 FDES 7 4 1 2 30:16 13
5 Elektrotehnički fakultet 7 3 1 3 27:23 10
6 Prirodno-matematički fakultet 7 2 0 5 12:21 6
7 Fakultet političkih nauka 7 1 0 6 14:39 3
8 Arhitektonski fakultet 7 0 0 7 13:43 0

Grupa B:
Ekonomski fakultet – Univerzitet Mediteran 4:3 (4:1)
Fakultet za pomorstvo – Mašinski fakultet 1:2 (0:0)
FTH Kotor – Pravni fakultet 2:6 (0:2)
UDG II – FPFT Igalo 0:3 (pff)
Slobodan: Fakultet za sport i fv

Ekonomski fakultet – Univerzitet Mediteran 4:3 (4:1)
Strijelci: Vešović 11, Miličić 12, Mirković 14, 15 za Ekonomski fakultet, Saičić 13, Nikolić (ag) 25, Ademović 33 za Univerzitet Mediteran.
Žuti kartoni: Asanović (Ekonomski fakultet), Turanjanin (Univerzitet Mediteran).
Ekonomski fakultet: Asanović, Dukić, Vešović, Gardašević, Mirković, Bečanović, Nikolić, Kostić, Bojanić, Stojanović,  Miličić, Mašanović.
Univerzitet Mediteran: Baćović, Azarić, Turanjanin, Ademović, Vukčević, Pavlićević, Gojačanin, Šeter, Saičić

Fakultet za pomorstvo – Mašinski fakultet 1:2 (0:0)
Strijelci: Krković 34 za Fakultet za pomorstvo, Milićević 24, 30 za Mašinski fakultet.
Žuti kartoni: Zindović (Mašinski fakultet).
Fakultet za pomorstvo: Pejović, Bajčetić, M.Drašković, Đapić, Krković, Petrić, D.Drašković.
Mašinski fakultet: Milošević, Vidović, Milićević, Anđelić, Zindović, Rašović, Vujošević, Radončić.

FTH Kotor – Pravni fakultet 2:6 (0:2)
Strijelci: Blagojević 26, 33 za FTH Kotor, Vukčević 2, 8, 31, Rovčanin 28, 38, Muratagić 32 za Pravni fakultet.
FTH Kotor: Stefanović, Todorović, Bandović, Blagojević, Laušević.
Pravni fakultet: Radulović, Rovčanin, Vukčević, Vukićević, Muratagić, Bulatović, M.Popović.

Tabela grupe B:

tim uta pob ner por g r bod
1 Ekonomski fakultet 8 7 0 1 52:23 21
2 Fakultet za sport i fv 8 6 1 1 30:14 19
3 Pravni fakultet 8 6 0 2 30:16 18
4 Mašinski fakultet 8 5 0 3 25:26 15
5 Univerzitet Mediteran 8 4 1 3 28:25 13
6 Fakultet za pomorstvo 8 3 0 5 27:22 9
7 FPFT Igalo 8 2 0 6 18:40 6
8 FTH Kotor 8 1 0 7 21:47 3
9 UDG II 8 0 2 6 19:31 2

Parovi četvrtfinala (15.02.2015.):
Građevinski fakultet – Mašinski fakultet
Studentski dom PG – Pravni fakultet
Ekonomski fakultet – FDES
Fakultet za sport i fv – UDG I

Lista strijelaca:

14 Mirković (Ekonomski)
11 Grozdanić (Građevinski)
10 Ćetković (UDG I)
9 Šeter (Mediteran)
Nikolić (Ekonomski)
Mrdak (Mašinski)
Rolović (FDES)
Đurković (FPFT Igalo)