Najuspješnijim sportistima u studentskom sportu dodijeljene su danas stipendije Ministarstva sporta i mladih i Studentskog sportskog saveza. Za osam studenata koji su ostvarili najbolje rezultate opredijeljeno je iz budžeta 8.000 eura  za stipendije.

 

“Iz godine u godinu povećavamo broj naših stipendista kao i sredstva koja država odvaja za te namjene, a konkretno, kroz ovu inicijativu, imamo za cilj da dodatno afirmišemo studentski sport i damo studentima još veći motiv da se bave istim. Studenti predstavljaju važan resurs naše države, te je od značaja napomenuti i da ovom inicijativom dvostruko reagujemo, jer sa jedne strane brinemo o mladima, a sa druge širimo bazu naših sportista”, istakao je Janović.

 

Studentski sportski savez koji je aplicirao kod Ministarstva sporta i mladih sa navedenim stipendijama, na ovaj način želi da potvrdi svoju misiju koja predstavlja kvalitetan spoj visokog obrazovanja i sportskih aktivnosti, izgrađujući sistem vrijednosti koji razvija zdrav duh, na šta u vremenu u kojem živimo, treba obratiti posebnu pažnju.

 

“Na našim takmičenjima i organizovanim aktivnostima u prošloj godini učešće je uzelo 1700 studenata, a njih osam je stipendirano na osnovu izuzetnih rezultata koje su pokazali kao sportisti i kao studenti”, istakao je Ivica Todorović, predsjednik Studentskog sportskog saveza.

 

Ministarstvo sporta i mladih, samo u 2020. godini, stipendiralo je preko 300 naših najboljih sportista, i za te namjene izdvojilo preko 400.000 eura, što je za čak 30% više nego prethodne godine. Podsjećamo da je Ministarstvo po prvi put u crnogorskom sistemu sporta 2018. godine uvelo obavezu stipendiranja sportista, te za preko 700 sportista, u tri godine izdvojilo oko 1.000.000 eura.

Studenti, dobitnici stipendija su: Miloš Jelovac, Marko Koprivica, Nikola Veljović, Jovana Marić, Mia Roganović, Matija Bulatović, Miloš Vukčević i Novo Raičević.

Related Posts