I ove kao i prethodnih godina Studentski sportski savez Crne Gore će organizovati Studentske lige Crne Gore u košarci, odbojci i rukometu.

Da bi se ekipa pravilno prijavila za Studentska takmičenja u timskim sportovima (košarka, odbojka, rukomet) neophodno je da sakupi sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjenu Generalnu formu
  2. Potvrde o studiranju za sve igrace (potvrda mora biti izdata, pečatirana i potpisana od strane Studentske službe fakulteta) za studijsku 2015-2016. godinu.
  3. Kopiju lične karte za sve igrače (ili ličnu kartu na uvid prije svakog meča)
  4. Fotografije svih igrača i službenih lica.

Kako ljetnji semestar počinje u februaru ostaje veoma malo vremena za organizovanje ekipa, pripremu opreme, kao i početka lige, stoga preporučujemo svim ekipama da kompletnu dokumentaciju pripreme do kraja decembra, kako bi imali sve spremno za Generalni tehnički sastanak, koji će se održati 24. februara u 14:00 časova u kancelariji SSSCG.

Važni datumi:
24.02.2016      Rok za predaju dokumentacije za košarku i odbojku
24.02.2016      Tehnički sastanak i žrijeb (14h košarka, 14:30h odbojka – kancelarija SSSCG)
06.03.2016      Početak Studentskih liga CG u košarci i odbojci
10.03.2016      Tehnički sastanak i žrijeb za rukomet
20.03.2016      Početak Studentske lige CG u rukometu

Za Studentske lige CG u košarci, odbojci i rukometu Savez će obezbijediti:
– sudije sa licencom KSCG, OSCG i RSCG na svim utakmicama.
– komesara takmičenja koji ce odgovarati za regularnost.
– odgovarajuću salu za odigravanje utakmica.
– najksanije 24h nakon posljednje utakmice kola Lige, komplet izvještaj sa Lige ucesnicima kao i medijima. Izvještaj će biti postavljen i na web stranici Saveza www.unisport.me
– sve ostale uslove za odigravanje utakmica (lopte, markere, štoperice, ozvučenje itd…)

Nakon Generalnog tehničkog sastanka i žrijeba neće biti moguće naknadno prijaviti ekipu. Ekipa se smatra prijavljenom ukoliko je kompletirala dokumentaciju. Prije početka žrijeba Takmičarska komisija će pregledati pristiglu dokumentaciju i konstatovati koje su ekipe pravilno izvršile prijavu.

U zavisnosti od broja pravilno prijavljenih ekipa napraviće se sistem takmičenja o čemu će odlučiti Takmičarska komisija.

IZMJENE U ODNOSU NA PRETHODNE SEZONE:

  1. Učešće u SLCG u košarci, odbojci i rukometu je besplatno, nema plaćanja kotizacije.
  2. Nije potrebna Odluka o imenovanju tim lidara, dovoljno je da svi članovi ekipe budu sa istog fakulteta i da je ime tim lidera istaknuto na Generalnoj formi
  3. Ekipe su dužne da na utakmicama svi igrači budu jednobrazno obučeni (majice/dresovi/panciri koji će jasno biti označeni brojevima)
  4. Sve ekipe same snose troškove prevoza do mjesta odigravanja utakmica