U sklopu proslave 20.septembra, Međunarodnog dana univerzitetskog sporta Studentski savez Crne Gore će organizovati Studentski kup u futsalu koji će se održati u Nikšiću.

Ovim putem pozivamo studente sa vašeg fakulteta da uzmu učešća na ovom takmičenju.

 

Ekipu čine najmanje 5 studenata koji mogu biti sa različih fakulteta.

 

Da bi se ekipa pravilno prijavila za ovo takmičenje, neophodno je da sakupi sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Popunjenu Generalnu formu slati na mail [email protected]
  2. Potvrde o studiranju za sve igrače (potvrda mora biti izdata, pečatirana i potpisana od strane Studentske službe fakulteta) za studijsku 2018/2019 ili 2019/2020. godinu
  3. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za bavljenje sportom za sve igrače (može od izabranog doktora)
  4. Kopiju lične karte za sve igrače (ili ličnu kartu na uvid prije svakog meča)

 

Važni datumi:

26.09.2019                  Rok za predaju dokumentacije

27.09.2019       Početak takmičenja

Related Posts