Zbog velikog broja ekipa koje nisu sakupile potrebnu dokumentaciju pomjeramo žrijeb i tehnički sastanak za četvrtak 07.03.2019 godine. koji će se održati u Multimedijalnoj sali SKC UCG.
Da bi se ekipa pravilno prijavila za Studentsku ligu Crne Gore u košarci, neophodno je da sakupi sljedeću dokumentaciju:
  1. Popunjenu Generalnu formu (nalazi se u prilogu)
  2. Potvrde o studiranju za sve igrače (potvrda mora biti izdata, pečatirana i potpisana od strane Studentske službe fakulteta) za studijsku 2018/2019. godinu.
  3. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za bavljenje sportom za sve igrače (može od izabranog doktora)
  4. Kopiju lične karte za sve igrače (ili ličnu kartu na uvid prije svakog meča)
Važni datumi:
07.03.2019                  Rok za predaju dokumentacije
07.03.2019   (u 16h)  Tehnički sastanak I žrijeb(u Multimedijalnoj Sali SKC UCG)
16/17.03.2019            Očekivani početak Studentske lige Crne Gore u košarci

Related Posts